Българската Асоциация на Микробиолозите

 

Още с основаването на Българска Асоциация на Микробиолозите си поставихме високи цели:

- да повишим значимостта и обществения престиж на нашите специалности;

- да управляваме качеството на лабораторната дейност за достигане на най-съвременните световни стандарти;

- да създадем съвременна наука, която да е основа на регулацията и управлението на качеството;

Голяма част от тези цели са постигнати! В началото бяхме само специалисти, които работят с микроби - бактериолози, вирусолози, миколози и паразитолози. Постепенно медицинската общност разбра, че тясното профилиране само върху един микроб, или един ензим на един микроб, са може би полезни за личната кариера, но не отговарят на обществените здравни нужди. Чрез осмисляне, постепенно стигнахме до консенсуса, че е много добре за нещо от инфекциите да знаеш всичко, но трябва и за всичко от тях да знаеш по нещо.

От тогава ежегодно отчитаме работата на Националните референтни центрове и референтните лаборатории, информирайки за дейността им през изминалата година. Много фирми, предлагащи лабораторно оборудване и реактиви, лекарства и ваксини, подпомагат нашата просветителска дейност в името на българското здравеопазване.


Няма успех на съвременната медицина, който да не е свързан или да е възможен без развитието на нашите специалности. Лесно можем да изброим области на медицината или медицински специалности, където най-масовата патология е инфекциозната, много са и модерните области, където патологията е следствие на прекарани инфекции или антигенно дразнене. За съжаление все повече расте броят на лекарите, които изписват антибиотици без въобще да се замислят срещу кои микроби се борят при конкретния пациент.


    Налични курсове

    Антимикробна химиотерапия

    Курс на тема Антимикробна химиотерапия и рационална употреба на ант...