Група курсове в областта на микробиологията

Курс на тема Антимикробна химиотерапия и рационална употреба на антибиотиците